Dywidendy: Dywidendy

Dywidenda jest to charakterystyczny rodzaj rozmaitych dochodów niepodatkowych jakie są wydzielane z budżetu państwowego. Dywidendy stanowią nic innego jak charakterystyczne wpłaty, jakie są kierowane do budżetu krajowego. Są one wpłatami wypływającymi z akcji oraz udziałów w bankach, jakie są posiadane przez Skarb Państwa. Ogólnie warto dodać także, iż wypłaty dywidendy są regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, a dokładniej przez normy jakie zostały ujęte przez Kodeks spółek handlowych.