Pojęcie dotacji to nic innego jak nieodpłatna pomoc finansowa, która została wręczona na cel realizacji danego zadania. Jest to świadczenie pieniężne bezzwrotne, które ma na celu przekazanie pieniędzy na realizację zadań ważnych i istotnych publicznie. Dotacje wydzielane są przez rozmaite budżety – krajowe, przez wielorakie fundusze, jak także i przez Unię Europejską. Charakterem dotacji jest charakter uznaniowy. Aby otrzymać ten rodzaj dofinansowania, konieczne jest przede wszystkim aby jednostka składała wniosek. Warunki i kwestie formalne są natomiast odgórnie narzucone. Jeżeli wnioskodawca nie przeznaczy dotacji na określony cel, to przede wszystkim może dojść do konieczności oddania tej formy wsparcia finansowego a w rezultacie nawet do tego, żeby wnioskodawcę ukarać za niedopełnienie warunków uwzględnionych odgórnie.