Subwencja jest to słowo, które etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego i dokładnie rozumie się je jako zapomogę. Jest to przede wszystkim dofinansowanie, które stanowi bezzwrotną pomoc finansową, jaka przydzielana jest jednostkom, jakie stanowić mogą rozliczne podmioty, Mowa w tym przypadku o pomocy finansowej, która jest kompletnie nieodpłatna. Generalnie w grę wchodzą takowe dofinasowania, gdy mowa o realizacji projektów przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, osoby fizyczne oraz prywatne przedsiębiorstwa.
Celem przyznawania tychże środków pieniężnych jest zwłaszcza chęć uzyskania poparcia dla działalności realizowanych w ramach danego zadania. Warto wiedzieć, że subwencja wcale nie jest dosłownie dotacją, a często jest ona z dotacją utożsamiana. Różnica tkwi tu w tym, że subwencja ma charakter prawnego roszczenia.