Dotacja – informacje podstawowe: Dotacje celowe na realizacje zadan strazy i inspekcji

W zakresie rozlicznych rodzajów dotacji, jakie są dzisiaj chętnie udzielane wnioskodawcom wyróżnia się między innymi dotacje na realizację zadań straży i inspekcji. Są one jedną z odmian dotacji powszechnie znanych, jakimi okazują się być dotacje celowe. Ten rodzaj świadczeń finansowych jest przekazywany powiatom. Ma to na celu udzielenie finansowego wsparcia na realizację zadań realizowanych przez inspekcje oraz straże. Wszystko to jest natomiast regulowane poprzez obowiązujące przepisy prawne, a dokładniej regulacje, jakie wynikają z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. Jest to ustawa o samorządzie powiatowym.