Nowe podejście do finansowania innowacyjnych projektów publicznych poprzez współpracę z sektorem prywatnym