Nowe podejście do pozyskiwania finansowania na rozwój instytucji publicznych poprzez partnerstwa publiczno-prywatne