Nowe podejście do pozyskiwania środków na rozwój instytucji publicznych