Dofinansowanie - Dotacje celowe

produkcja komponentówDotacje celowe są to formy dofinansowania, które wyróżniają się kilkoma charakterystycznymi cechami. Jest to dotacja celowa, jaka jest przekazywana z rozmaitych budżetów. Są to pieniądze wręczane wnioskodawcom na przykład z puli finansowej państwowej, jak także i z budżetów samorządowych, na przykład z Funduszu Pracy, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z Narodowej Fundacji Środowiska i Gospodarki Wodnej itd. Kolejna cecha charakteryzowanych tu dotacji celowych to to, iż podlegają one zwrotowi, a także ich specyfika przeznaczenia – jest to dofinansowanie na określone cele. Muszą być wydane na to, co zostało określone we wniosku i na co konkretnie zostały przekazane z danego budżetu.http://www.domy-balik.pl/
Inaczej wnioskodawca nie dość, że będzie musiał dotacje zwrócić, to jeszcze dodatkowo poniesie karę. Cechą tych dotacji jest także uznaniowość oraz można mówić o celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.http://www.transfair.pl/